Zaginione - Ocalone

Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich

Kurator: Krzysztof Kowalski 

Autorzy opisów zabytków:
Marcin Dziewanowski (mezolit),
Krzysztof Kowalski (neolit)
Dorota Kozłowska-Skoczka (epoka brązu i wczesna epoka żelaza)
Bartłomiej Rogalski (okres przedrzymski)
Aleksander Bursche (monety z okresu rzymskiego i wędrówek ludów )
Henryk Machajewski (okres rzymski i wędrówek ludów)
Genowefa Horoszko (monety ze skarbów wczesnośredniowiecznych)
Agnieszka Kowalówka (wczesne średniowiecze)

Prezentacja multimedialna: Agnieszka Konior, Bartosz Janiak
Fotografie: Grzegorz Solecki
Skany 3D: Bardins
Strona WWW: Rafał Piątkowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2012

Obrazek: logotypy partnerów wystawy i informacja o dofinansowaniu